Dragi posetioci,

Da biste koristili naš veb sajt potrebno je da se u potpunosti složite sa pravilima i uslovima korišćenja definisanim u nastavku teksta. Takođe je potrebno da se u potpunosti složite i sa našom politikom privatnosti.

Uslovi upotrebe sajta

Svi sadržaji na našem sajtu dati su zbog vaše informisanosti o proizvodima i uslugama naše kompanije. Ovi sadržaji se vremenom mogu menjati delimično ili u potpunosti, a da vi o tome ne budete direktno obavešteni.

Mi snosimo odgovornost za istinitost svih podataka koje je na sajtu objavilo naše uredništvo, međutim, za sve podatke koje je na našem sajtu objavilo neko treće lice (na primer: putem kometara ili recenzija), znajte da u tom slučaju mi nismo u mogućnosti da preuzmemo odgovornost za tačnost objavljenih podataka i istinitost iznešenih tvrdnji.

Potrebno je da znate da upotreba svih podataka, informacija, medija i drugih sadržaja sa našeg sajta podleže isključivo vašem riziku, jer mi nismo u mogućnosti da takav rizik preuzmemo. Vaša je dužnost da procenite i proverite da li sadržaji sa našeg sajta zaista odgovaraju vašim potrebama, kao i da na razuman način donesete odluku o tome kako ćete koristiti ponuđene sadržaje.

Na našem sajtu se može pronaći veliki broj sadržaja zaštićenih autorskim pravima i zakonom o intelektualnoj svojini, što uključuje, ali se i ne ograničava na: grafički dizajn sajta, fotografije proizvoda i tekstove na sajtu.

Ako nameravate da bilo koji subjekt naše intelektualne svojine koristite za sopstvene potrebe, vaša je obaveza da nas kontaktirate tim povodom radi dogovora o prenošenju prava.

Ukoliko se dogodi da dođe do sudskog spora čiji je predmet upotreba našeg veb sajta, u tom slučaju će biti nadležan zakon Republike Srbije.